In Memoriam

Ter nagedachtenis aan overleden motoren-vrienden.

 

2017.

Helaas kregen we op 14 april het bericht dat Philippe Brangea is overleden. Philippe en zijn broer Gérard zijn een van de meest fervente liefhebbers van stationaire motoren in Frankrijk. Philippe was een perfectionist in het restaureren van zijn motoren zowel technisch als optisch. Bovendien had hij een enorme kennis van motorenfabrikanten in zijn land. Hij was al ziek toen hij met pensioen ging, waar hij zo naar uitkeek. Om te genieten van zijn vrije tijd is er helaas nooit meer van gekomen.

Philippe Brangea