Off

Dit jaar is er een zeer uitzonderlijke motor te zien in Nuenen.

Het gaat om een motor gebouwd door de Oostenrijkse klokkenmaker Christian Reithmann. Over deze motor is in de geschiedenis van de ontwikkeling van de 4-takt motor veel geschreven, en de motor heeft deel uitgemaakt van de grote rechtszaken die destijds over het 4-takt patent werden uitgevochten.

De originele motor werd na afloop van de rechtszaken door N.A. Otto gekocht van Christian Reithmann. deze motor is altijd in het bezit van Gasmotorenfabrik Deutz gebleven, maar heeft nooit aantoonbaar als 4-takt motor gelopen. Er missen enkele cruciale onderdelen, en de zeer tegenstrijdige verklaringen van Reithmann over zijn eigen motor brengen ook al geen duidelijkheid in de zaak. Er is bij Deutz echter nog een tweede exemplaar, een nagenoeg identieke kopie, die voor zover we weten door Reithmann gebouwd werd ter gelegenheid van de oprichting van het “Deutsches Museum” in 1903.

Deze tweede motor werd dus gebouwd met de kennis van de toen al beter ontwikkelde 4-takt motor, en is op enkele punten iets anders opgebouwd dan de originele Reithmann motor. Deze tweede motor kon wél lopen, en aan de binnenzijde is te zien dat hij inderdaad ooit (kort) gelopen moet hebben. voor zover ons bekend is dit echter nooit in het openbaar gedemonstreerd. Deze motor is nu weer technisch in orde gemaakt, en heeft inmiddels voor het eerst sinds (waarschijnlijk) 1903 gelopen.

Deze motor zal dus voor het eerst in de geschiedenis voor publiek gedemonstreerd worden, een gebeurtenis die zich niet snel meer zal voordoen!

zorg dus dat je dit unieke moment niet mist, en kom tijdens het Pinksterweekend naar Nuenen, als deelnemer of bezoeker!