Off

De internationale stationaire motorenshow Nuenen staat erom bekend dat er zo weinig mogelijk regels gehanteerd worden. Daar zijn we trots op, en dat willen we graag zo houden, maar een show van deze grootte en een kleine organisatie als de onze kan helaas niet helemaal zonder regels. Om de show voor zowel deelnemers als bezoekers interessant te houden willen we enkele reeds bestaande regels nog eens onder de aandacht brengen, en enkele regels toevoegen:

  • Op het showterrein mag slechts in zeer beperkte mate handel worden gedreven. Er mogen maximaal 5 items per deelnemer worden aangeboden. Als men meer wenst te verkopen dan is het marktterrein daarvoor de aangewezen locatie.
  • De toegangscontrole zullen we met ingang van dit jaar gaan uitvoeren met behulp van polsbandjes. Iedere deelnemer krijgt voor hem en eventuele begeleiders een polsbandje tijdens de inschrijving. Hiertoe svp op de zaterdagochtend inschrijven bij de kassa en het polsbandje het gehele weekend dragen. Bezoekers krijgen na betaling ook een polsbandje, voor elke dag van de show een andere kleur. Op deze wijze is het voor de organisatie, maar ook voor de deelnemers, makkelijk te zien wie er rechtmatig op het terrein is, en wie niet.
  • Op showdagen wordt er tussen 10:00 en 16:30 (Maandag 10:00-13:00) NIET met gemotoriseerde voertuigen (dus ook niet met heftrucks) over het showterrein gereden. Ten eerste om de veiligheid van zowel bezoekers als deelnemers te kunnen garanderen, ten tweede om te voorkomen dat er, zoals de laatste jaren veel te vaak gebeurt, halverwege de dag wordt begonnen met inpakken en vertrekken, dus zorg svp dat je op tijd op het terrein bent om je spullen op hun plek te zetten, en dat je voldoende tijd hebt om tot minimaal 16:30 aanwezig te zijn.
  • De herinneringen / plaquettes zijn af te halen na 16:00 (Maandag na 13:00).

We vertrouwen erop dat jullie begrip hebben voor deze (zeer beperkte) regels, en dat jullie ons helpen het evenement in stand te houden door ze te respecteren.